هوشمند شهاب رایانه آسیا
Sahmia Logo, لوگوی سهمیا Sahmia Card, کارت سهمیا

مدیریت سهمیه سوخت بر اساس خودرو

امکان مدیریت انواع حامل‌های انرژی از جمله بنزین، گازوئیل، CNG را بر اساس خودرو میسر نموده است.

مدیریت سهمیه به نرخ‌های پلکانی

بر خلاف سامانه کارت هوشمند سوخت که تنها از سه نرخ برای سهمیه‌بندی و اعمال یارانه پشتیبانی می‌کند، سهمیا می‌تواند به صورت پلکانی یارانه را نماید. این پلکان ممکن است بنا به ضرورت به صورت صعودی یا نزولی باشد.

مدیریت سهمیه بر اساس شخص حقیقی / حقوقی

سهمیا برای اعطای یارانه بر اساس اشخاص حقیقی یا حقوقی نیز راهکارهای مدیریتی و سازمانی دارد.

مدیریت یارانه بر اساس خانوار

سهمیا، امکان مدیریت یارانه خانوار توسط سرپرست خانواده را امکان‌پذیر خواهد نمود.

<

...

شبکه‌های تحت پشتیبانی
Sahmia Logo, لوگوی سهمیا

شبکه ملی سهمیا

Sahmia Shetab, سهمیا شتاب

شبکه شتاب

Sahmia Shahab, سهمیا شهاب

شبکه شهاب